marți, 9 octombrie 2012

Nu este decât „un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos!” (1Timotei 2:5)„..Dacă va adăuga cineva ceva la ele” – la cuvintele
din cartea aceasta – „Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.” (Apocalipsa 22:18)
Astăzi, 27 noiembrie 2010, am văzut la televizor că noi
trebuie să ne rugăm sfinților. Sfântul și evanghelistul Ioan a văzut pe Domnul în persoana îngerului cu care vorbea în peștera din insula Patmos, unde am fost și eu de curând, și a vrut să i se roage închinându-i-se și iată ce i-a răspuns îngerul:
„Ferește-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, și cu frații tăi, proorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 22-9)
Toată drama spirituală și materială a omenirii se
datorează acestor blestemați intermediari care au subminat rolul exclusiv al Domnului Isus, rol decretat prin versetul de mai sus.
În Galateni capitolul 1:9, Pavel spune că acest soi de
oameni sânt anatema, sau blestemați în limba română, făcând acestea toate doar în folosul lor, pentru bani.
Nimeni atunci când îi este foame sau sete nu se
adresează unui intermediar să mănânce sau să bea în locul lui! Atunci de ce pe plan spiritual, când sufletul are nevoi mai stringente decât trupul, trebuie să apelăm la duhovnici sau intermediari inventați, când Biblia interzice lucrul acesta? Şi cine îi poate autoriza pe aceşti oameni dacă Dumnezeu îi condamnă?
Nu este decât „un singur  mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos!”
           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu