duminică, 29 ianuarie 2012

„Ce să fac pentru a moşteni viaţa veşnică”. Perspectiva.

Viata vesnica este aceasta:
Este cea mai importantă întrebare în toate problemele vieţii dar în special în cea ce priveşte veşnicia. Dar tot atât de important este să ştii cu cine vorbeşti şi să fii dispus să asculţi sfatul bun. Atât Saul din Tars cât şi cei de la Ierusalim la predica lui Petru au primit răspunsul la această întrebare, şi au ascultat, spre fericirea lor.
            Un lucru foarte important în viaţă este perspectiva. Nu are nici o perspectivă în viaţa aceasta cel care nu a rezolvat în perspectivă, problema vieţi veşnice definită de Domnul Isus în Ioan 17- 3.
            Dovada e acest tânăr bogat; el era nefericit nu pentru că era bogat ci pentru că a făcut din bogăţie un scop în sine. Deşi era informat corect că nu poate avea o perspectivă cunoscând numai viaţa aceasta, căci tocmai pentru aceasta ca şi Nicodim de altădată, a venit la Domnul Isus, totuşi nu a fost dispus să asculte, pierzând astfel şi viaţa aceasta şi pe cea veşnică.
            Perspectiva adevărată depăşeşte hotarele mărginite ale acestei lumi, căci de aceia se numeşte aşa, văzând invizibilul, putând imposibilul, crezând incredibilul. În anul 1979 pe când eram Contabil Şef la o întreprindere cu 2000 de muncitori condusă de dl. Director Budan Nicolae, de ziua dânsului i-am dat o Biblie, iar dânsul a invitat la masă personalul administrativ le-a arătat Biblia, m-a chemat lângă dânsul şi a făcut următoarea declaraţie.
            Iată care este diferenţa între noi şi tov. Aninoiu. A pus mâna pe zidul lângă care ne găseam şi a spus, că în timp ce noi toţi care nu citim Biblia nu vedem nimic din tot ce este dincolo de zid, dânsul vede deoarece are această perspectivă pe care o oferă prin credinţă numai această carte.
            Eu nu aş fi fost în stare să definesc mai bine ca dânsul, noţiunea de perspectivă.
            Tânărul din Evanghelie a fost singurul om care a plecat sărac de la o aşa întâlnire deoarece a venit bogat, în timp ce toţi săracii după întâlnirea lor cu Mântuitorul au plecat bogaţi, îmbogăţind la rândul lor şi pe alţi săraci.


Un comentariu: