duminică, 22 ianuarie 2012

Relaţia dintre cântec şi proorocie.


David cantand la harpa pentru Saul
             În ceruri nu se vorbeşte ci se cântă. Cel dintâi glas pe care l-am auzit ne spune proorocul şi Evanghelistul Ioan era ca glasul unei trâmbiţe Apoc.4-1.
            În timpul marii secete din timpul lui Elisei, ca el să poată prooroci a cerut să i se aducă un cântăreţ, şi imediat i-a venit Cuvântul din partea Domnului ca să facă gropi pentru reţinerea apei care a venit fără vânt şi fără ploaie.
            Saul când era chinuit de un demon a chemat de asemenea pe David care ia cântat din harpă şi în timp  ce cânta duhul rău îl părăsea.
            De fapt mărturia lui Isus este Duhul proorociei, care după cum ne arată textul din 2 Împăraţi 3-15, în unele cazuri vine acompaniat de lauda inimilor noastre.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu