miercuri, 7 martie 2012

Natanael, un israelit fără vicleşug. Ioan 1: 47

         Când Domnul Isus face o caracterizare, este foarte important de a învăţa ce preţuieşte Dânsul la noi, oamenii acestei planete.
            Ştiind că nimic bun nu locuieşte, în om care „are minte de nebun, şi că s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic” Iov 10-11, atunci El ne împodobeşte ca după aceea să aibă ce admira, aşa cum a făcut Isaac, care a trimis podoabe viitoarei sale soţii Rebeca  prin Eliezer  ca să aibă ce admira.
            Tot ce preţuieşte mai mult Domnul este sinceritatea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu